Răspunsuri

2014-05-20T21:42:01+03:00
Prima etapă (1951 – mijlocul anilor ’70), considerată şi „veaculde aur al Comunităţii”.Perioada s-a manifestat prin constituireaCECO -Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului.-membri fondatori au fost 6 state: Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda,Luxemburg-artizani: Robert Schuman, Jean Monet-ulterior procesul se extinde şi în celelalte domenii economice A doua etapă (mijlocul anilor ’70 – începutul anilor ’90),caracterizată prin adoptarea programului de colaborare valutară şiconstituirea unui mecanism eficient de consultări,s-a manifestat princonstituireaCEE-Comunitatea Economică Europeană. În această perioadă, a fostatestată criza cunoscută sub numele „scleroza europeană”, care s-a caracterizatprintr-un nivel diferenţiat de dezvoltare a ţărilor CEE şi a statelor recent aderate.În această perioadă a fost adoptat Actul Unic European şi au continuat eforturilede formare a Uniunii Europene.Tratatul de la Roma având ca obiective principale-crearea unei pieţe comune-armonizarea politicilor economice ale statelormember A treia etapă (1992 - 2004), caracterizată prin constituirea şievoluţia în continuare a Uniunii Europene. A fost semnat Tratatul UniuniiEuropene, s-a constituit Uniunea Economică şi Monetară, trecandu-se la valutaunică euro. Tratatul de la Maastricht (Olanda) la 2 februarie care are şi în prezenturmătoarele obiective:-crearea unei uniuni vamale-politici economice comune în domeniica:agricultura, comerţ, transporturi, energie, concurenţă, etc-crearea une uniuni economice şi monetare-libera circulaţie a bunurilor, forţei de muncă,capitalului, serviciilor A patra etapă (2004 – 2007)-contemporană. În această perioadă afost elaborată Constituţia Europeană şi propus spre aprobare Tratatul de laLisabona.Tratatul de la Lisabona care, conform prevederilor sale, trebuia să intre în vigoarela 1 ianuarie 2009. Noul Tratat are drept scop consolidarea capacităţii defuncţionare a UE prin sporirea eficienţei instituţiilor comunitare
7 4 7