Răspunsuri

2013-12-11T12:04:31+02:00
În natură plantele trăiesc pretutindeni, populând toate mediile de viață (terestru, acvatic, aerian). Ele își desfășoară ciclul de viață sub influența factorilor de mediu. În decursul dezvoltării istorice a plantelor (deci într-un timp îndelungat) acestea au fost supuse marilor variații ale factorilor abiotici. Pentru a supraviețui, plantele și-au modificat în timp structurile, forma organelor și înfățișarea, aceasta fiind adaptarea plantelor la mediul de viață . Spunem că ele s-au adaptat la mediul de viață în care trăiesc.
ex:
Adaptări ale plantelor la mediul de viață acvatic Adaptări ale plantelor la mediul de viață terestru Plantele terestre adaptate la locuri uscate