Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-05-20T09:30:52+03:00
Normal frate.
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
ifstream fin("date.in");
ofstream fout("date.out");
int main()
{ #include <iostream>#include <fstream>using namespace std;ifstream fin("date.in");ofstream fout("date.out");int main(){    int a[100][100],m,n,i,j,k,v[100],aux;    cout<<"m=";cin>>m;    cout<<"n=";cin>>n;    for(i=1;i<=m;i++)    for(j=1;j<=m;j++)    {        cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]=";        cin>>a[i][j];    }    k=0;    for(i=1;i<=m;i++)    for(j=1;j<=m;j++)    {       if(a[i][j]>=0&&a[i][j]%7==0)       {          k++;          v[k]=a[i][j];       }       for(i=1;i<=k;i++)       cout<<v[k]<<" ";       for(i=1;i<=k;i++)       {           for(j=i+1;j<=k;j++)           if(v[i]>v[j])           {               aux=v[i];               v[i]=aux;               v[j]=aux;           }        }       for(i=1;i<=k;i++)       cout<<v[i]<<" ";    }    return 0;}
Mersi dar cum fac cu ele ca sut puse 1 dupa alta.?
Il copiezi in code blocks si dai enter la fiecare.
Mersi frate :)
2014-05-20T09:40:00+03:00


include-ifstream

include-ofstream

ifstream fin=date in

ofstream fout= date off