Răspunsuri

2014-05-19T23:27:18+03:00
A- pret initial
20%x a =20a supra 100 =4a supra 5 (pret dupa ieftinire)
4a supra 5 + 4a supra 5 x 20%= 288
4a supra 5 +4a supra 25 =288
amplifici pe prima cu 5 si pe ultima cu 25 si renunti la numitor
=> 24a=7200
a=300 lei (pret initial) :*

2014-05-20T00:26:43+03:00
I- pret initial 
20%x i =20i /100 =4a / 5 (pret dupa ieftinire)
4i/ 5 + 4i / 5 x 20%= 288 | *5
4i/ 5 +4i / 25 =288 | * 25 
<=> 24i=7200=>i=300 lei