Răspunsuri

2014-05-19T23:11:54+03:00
A= (b+B)xh totul supra 2
afla inaltimea :*
2014-05-19T23:19:48+03:00
Fie ABCD trapez dreptunghic, AB || CD,  AB > CD, AD _|_AB ,  ABC = 60°
Sa se afle aria trapezulu.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Fie E∈ AB, a.i. CE _|_ AB
AB - CD = EB
Din ipoteza in triunghiul dreptunghic in E, ΔCEB , CE / EB =  tg60°
CE = EB*tg60°
Aria = CD*EB*tg60° + (1/2)*EB²*tg60°