Scrieţi programul C/C++ care citeşte de la tastatură un număr natural nenul n(0<n<100000) şi afişează pe ecran, în ordine crescătoare, numerele naturale nenule maimici sau egale cu n care sunt pătrate perfecte şi nu sunt divizori ai numărului n. Numerelevor fi afişate câte 5 pe linie, cu excepţia ultimei linii pe care pot fi mai puţine numere. Pelinie, numerele sunt despărţite prin câte un spaţiu.Exemplu: pentru n=80 se afişează:9 16 25 36 4964

1

Răspunsuri

2014-05-19T21:03:07+03:00
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{int n,i;

cin>>n;

for (i=1;i<=n;i++)
 if ((n%(i*i)!=0)&&(i*i<=n))
  cout<<i*i<<" ";

}
La compilare, pentru n=80 nu se va afisa si "16" pentru ca 16 este divizor al lui 80 (80/16=5);