Răspunsuri

2014-01-25T16:21:19+02:00
Biotopul - totalitatea factorilor abiotici necesari existentei unui organism.
Biocenoza -  comunitati de populatii, plante, animale si microorganisme caracteristici unui anumit biotop si aflate in relatii intraspecifice.
Cel mai inteligent răspuns!
2014-01-25T16:46:07+02:00


bioceneza:totalitatea organismelor vii

biotopul:cuprinde totalitatea organismelor ce formeaza o biocenoza

Biotopul reprezintă un mediu de viață cu caracteristici ecologice relativ omogene pe care se dezvoltă o biocenoză . În structura biotopului sunt incluse substanțele anorganice, factorii geografici, mecanici, fizici, fizico-chimici și relațiile dintre acești factori. Structura biotopului determină configurația ecosistemului, ea putând fi caracterizată de diferite tipuri de mediu: continental, insular, edafic, acvatic etc.
Termenul biocenoză (din greacă koinosis - a împărți) reprezintă un nivel supraindividual de organizare a materiei vii și descrie totalitatea organismelor vii, vegetale (fitocenoză) și animale (zoocenoză), care interacționează între ele și care conviețuiesc într-un anumit mediu sau sector din biosferă (biotop), formând cu el un tot unitar și care se află într-un echilibru dinamic dependent de acel mediu.
Ea se caracterizează printr-o anumită structură și funcționare dată de modelul circulației materiei, energiei și informației