Răspunsuri

2014-05-19T15:50:24+03:00
a)735 dam=73500dm   
b)4.15m=41,5dm
c)14,5m
²   =1450dm²
 d)1,25 m
³=1250dm³
2 3 2
2014-05-19T15:53:25+03:00
a)73500dm   
b)41,5dm
c)
1450dmpatrati
d)
1250dm
cubi