Se considera numerele naturale x,y,z .
a) aflati numerele x, y si z stiind ca x si z sunt direct proportionale cu 3 si 4 , z si y sunt direct proportionale cu 8 si 10 iar suna lor este 72.
b) cat la suta reprezinta x din y?

1

Răspunsuri

2014-05-18T16:03:31+03:00
Y=10+4/2=14/2=7
{x,y,z}dp{3,7,8}
x/3=y=7=z/8=k
x/3=k⇒x=3k
y/7=k⇒y=7k
z/8=k⇒z=8k
x+y+z=72
3k+7k+8k=72
18k=72
k=72/18=4
x=3k=3·4=12
y=7·4=28
z=8·4=32
b) p/100·y=x
p/100·28=12
p=12·100/28=42,86%