Fie dreptunghiul ABCD cu AB=20 cm si AD=15cm.Perpendiculara din A pe DB intersecteaza DC in F si DB in E.
a) Aflati sinusul unghiului ABD
b) Calculati DF
c) Demonstrati ca triunghiul ADE este aproximativ cu triunghiul DFE.
Urgent .multumesct

1

Răspunsuri

2014-05-17T11:49:53+03:00
DB = √(400 + 225) = 25
cosDAB = AB / DB = 24/25 = 0.96

ΔADF ≈ ΔDCB => DF = (BC * AD) / DC = AD² / AB = 225/20 = 11.25

EAD = EDA, ADE = DCE, DEA = CED => ΔADE ≈ ΔDFE