Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-05-16T18:35:57+03:00
Urcat pe tronul Munteniei în 1688, Constantin Brâncoveanu a domnit peste un sfert de veac, marcând istoria Neamului si a Bisericii prin nuroase ctitorii (între care manastirea Hurezi) ocrotind cultura, secondat de Mitropolitul Antim Ivireanul, si aparând Ortodoxia pe pamânt românesc si strain.La 25 Martie 1714, Voievodul Constantin Brâncoveanu este mazilit de turci, dus cu familia la Istambul si închis în temnita Edicule (Sapte Turnuri). Pâna în vara va fi torturat continuu pentru a marturisi unde-si avea banii, turcii numindu-l "Altân Bei" (Printul Aurului). Dupa torturi cumplite i-au smuls semnatura pentru aurul depus la Venetia.La 15 August 1714, de Sf. Maria Mare, când împlinea 60 de ani, iar Doamna Maria îsi serba onomastica, Constantin Brâncoveanu a fost dus la locul de osânda Ialy Chisc (Chioscul Marii).Sultanul a dat semnalul executiei. Primul fu decapitat visternicul Ianache Vacarescu, apoi cei patru fii ai Domnului : Constantin, Stefan, Radu si micutul Matei (11 ani).La 20 Iunie 1992 Biserica Ortodoxa Româna a canonizat pe Martirii Brâncoveni, stabilindu-le zi de pomenire la 16 August.
Sper sa-ti fie de folos.
2014-05-16T18:44:57+03:00
În vremuri de vitregie si restriste, atunci când erau înconjurati de multi vrãjmasi vãzuti, dar mai ales nevãzuti, mosii si strãmosii nostri îsi plecau genunchii si fruntile la pãmânt si, de la vlãdicã la opincã, de la domnitor la cersetor, cu aspre postiri, în privegheri îndelungate si rugãciuni stãruitoare se rugau Celui Atotstiutor si Atotputernic: "Gresit-am înaintea Ta, nu ne lãsa sã pierim pânã în sfârsit ... primeste-ne pe noi, dupã multimea îndurãrilor Tale si a milostivirii Tale." Iar iubitorul de oameni Dumnezeu auzea suspinul si vedea lacrimile izvorâte din inimile lor îndurerate si, întorcându-Si mânia Sa cea dreaptã, vindeca rãnile pãcatelor si ridica dintre ei bãrbati vrednici, iubitori de tarã si neam, de desãvârsire si sfintenie, plini de duh apostolesc, care aflau cãrarea cea dreaptã pe pãmânt si drumul cãtre împãcarea cu cele ceresti. Între voievozii mult râvnitoripentru toatã fapta bunã si însufletiti de o credintã dreaptã, mare, vie si lucrãtoare, pentru care a dispreþuit pânã în cele din urmã toate cele pãmântesti si chiar viata sa, dobândind cununa si slava muceniceascã, strãluceste ca luceafãrul între luminãtori domnul Tãrii Românesti, Constantin-Vodã Brâncoveanu.
  El a rãmas în vesnica pomenire a tuturor generatiilor neamului românesc drept:
"Brâncoveanu Constantin,
Boier vechi si domn crestin."
  Asa l-a cântat poporul care i-a închinat numeroase balade, cinstindu-l cu dragoste alãturi de cei mai de seamã eroi, sfinti si martiri ai sãi.