Cine mi-l traduce in romana?
The underground train to Wembley was packed. It was obvious that everyone was going to Stone's concert at Wembley Stadium .This might be the last time they would see their idol. There were rumours that Stone was retiring .But at that moment,nobody was contemplating that awful possibility.As they came out of the station Anya and Stefan could see Wembley Stadium,shining like a gigantic diamond in the distance.When they reached the stadium ,they gasped at the sight of the huge stage and sound towers. Video screens,as tall as buildings,flanked the stage .The atmosphere was electrifying and,as the time for the show drew nearer, the crowd started clapping rhythmically, demanding to see Stone.Then the musicians came on stage and started to tune their instruments, much to be delight of the fans. It wouldn't be long before Stone was on stage.Suddenly, all the lights went out. Amid a cloud of smoke and coloured lights, Stone appeared on stage. The crowd went wild.He knew how to please his audience. He sang all his best songs, making each person feel he was singing just for them. Halfway through the show,he said he wanted to make an important announcement.It was at this point that Stefan got up, without warning, and started to push his way and kept looking at the far end of the stage.Stop him! Stop him! he shouted.Anya turned to see what Stefan was looking at and , horrified, saw a man jump onto the stage, a gun in his hand. On the video screen,Anya, along with everybody else, watched the man fire and a body fall heavily to the floor.
Multumesc!

1

Răspunsuri

2014-05-16T09:51:32+03:00
Trenul subteran la Wembley a fost ambalat . Era evident că toată lumea a fost de gând cu concertul de la  Piatra , la Stadionul Wembley . Aceasta ar putea fi ultima dată când vor vedea idolul lor . Au existat zvonuri că piatra a fost retrasa . Dar, la acel moment , nimeni nu se gândea că aceasta ar fi fost posibil Ingrozitori au ieșit din secție Anya și Stefan -ar putea vedea pe stadionul Wembley , strălucitoare ca un diamant gigantic în distance.When au ajuns la stadion , ei uimite la vederea etapa imens și turnuri de sunet . Ecrane video , la fel de înalte ca și clădiri, flancat scena . Atmosfera a fost electrizantă și , ca timpul pentru spectacol se apropia , mulțimea a început din a aclama ritmic , cerând pentru a vedea Stone.Then muzicienii au venit pe scenă și a început să ton instrumentele lor , de mult pentru a fi deliciul fanilor . Nu ar fi cu mult înainte de Piatra a fost pe stage.Suddenly , toate au stins luminile . Pe fondul un nor de fum și lumini colorate , Stone a apărut pe scenă . Mulțimea a fost wild.He știut cum să vă rugăm să publicul său . El a cântat toate cele mai bune piese ale sale , ceea ce face fiecare persoană să se simtă el a fost cântat doar pentru ei . La jumătatea spectacolului , el a spus că a vrut să facă un announcement.It importantă a fost în acest moment că Ștefan se ridică , fără avertisment , și a început să împingă calea lui și tot uitam la capătul îndepărtat al stage.Stop -l ! Opriți-l! el shouted.Anya întors pentru a vedea ceea ce Stefan se uita la și , îngrozit , a văzut un salt om pe scena , un pistol în mână . Pe ecranul video, Anya , împreună cu toți ceilalți , privit focul om și un corp puternic cad pe podea .