Răspunsuri

2014-01-24T10:28:49+02:00
 x        y          360
H₂
+ 1/2O₂H₂O
2      32/2      18
x= \frac{360*2}{18}= 40 g H₂
y=  \frac{360*16}{18} = 320 g O₂

Aflii numarul de moli pentru fiecare element: n= \frac{m}{M}
n indice H₂= \frac{40}{2} = 20 moli H₂
n indice O₂= \frac{320}{32} = 10 moli O₂

Ecuatia de stare a gazelor: p*V=n*R*T
p= 2atm
T=127°C+273= 400K (Kelvin)
R= 0,082 L*atm * mol⁻¹ * K⁻¹

V= \frac{n*R*T}{p}
VO₂= \frac{ n_{O2}* R*T }{p}=  \frac{10*0,082*400}{2}=164L  O₂
VH₂= \frac{  n_{H2} *R*T}{p}=  \frac{20*0,082*400}{2}= 328 L H_{2}
3 4 3