Răspunsuri

2014-05-14T17:02:47+03:00
Demonstrarea de caracter liric/epic
Cel mai inteligent răspuns!
2014-05-14T17:07:02+03:00
                Semestrul al II-leaLUCRARE SCRISĂ
                          LA LIMBA ŞI LITERATURA  
                                ROMANA
     "A fost odată, când a fost, că, dacă n-ar fi fost, nu s-ar povesti.Noinu suntem de pe când poveştile, ci suntem mai dincoace cuvro două-trei zile, de pe când se potcovea purecele cu nouăzeci şi nouă de oca de fier la un picior şi tot i se părea că-i uşor.Cicăera odată un om însurat, şi omul acela trăia la un loc cu soacră-sa. Nevasta lui, care avea copil de ţâţă, era cam proastă; dar şisoacră-sa nu era tocmai hâtră. Într- una din zile, omul nostru iese de-acasă după trebi, ca fiecare om. Nevasta lui, după ce-şiscălda copilul, îl înfăşă şi-i dete ţâţa, îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă; apoi îl legănă şi-l dezmerdă, până ce-l adormi.După ce-l adormi, stătu ea puţin pe gânduri ş-apoi începu a se boci cât îi lua gura: "Aulio! copilaşul meu, copilaşul meu!". Mamaei, care torcea după horn, cuprinsă de spaimă, zvârli fusul din mănâ şi furca din brâu cât colo şi, sărind fără sine, o întrebă cuspaimă:- Ce- ai, draga mamei, ce-ţi este?!- Mamă, mamă! Copilul meu are să moară!- Când şi cum?- Iată cum.Vezidrobul cel de sare pe horn?- Îl văd. Şi?- De s-a sui mâţa, are să-l trântească drept în capul copilului şi să mi-l omoare!- Vai de mine şi de mine, că bine zici, fata mea; se vede că i s-au sfârşit mititelului zilele! “
(Ion Creangă,
 Prostia omenească)


1)Care este valoarea morfologică a verbului «a fi»din structura «  A fost odată». Explică .........................................0.60p


2)Analizează morfologic şi sintactic,cuvintele subliniate...................................................................................................0.60p


3)Trece adjectivul « proastă», la toate gradele de comparaţie. .....................................................................................0.80p


4)Scrie forma literară a următoarelor cuvinte din text: purecele, trebi.........................................................................0.60p


5)Ce valoare gramaticală are cuvântul subliniat din structura : “i se părea că-iuşor” ................................................0.60p


6)Alcătuieşte o propoziţie în care, cuvântul subliniat la exerciţiul 5 să aibă o altă valoare gramaticală.Specifică partea devorbire şi funcţia sintactică..............................................................................................................................................0.60p


7)Scoate din text : – o interjecţie...............................................................................-o prepoziţicu acuzativul........................................................-un numeral cardinal..............................................................………………...................................................0,60p 


8)Scrie sinonimele contextuale ale următoarelor cuvinte:odată =……………………………… însurat =……………………………………..boci =…………………………….. zvârli =............................................................0,60p 

9) Într-o compunere de aproximativ 15- 20 de rânduri, argumentează că textul de mai sus aparţine genului epic.Trebuie să ai în vedere următoarele:definirea a cel puţin patru trăsături ale genului epic;exemplificarea acestora pe baza textului propus; prezentarea acţiunii operei;evidenţierea a două trăsături de caracter ale personajului principal al textului. 3p 
3 5 3