Răspunsuri

2014-05-14T17:51:34+03:00
Dan  personajul principal al poemului fost ostean al lui Stefan cel Mare trasaturile fizice si morale ale personajului sunt evidentiate atat direct cat si indirect. Pt caracterizarea personajului autorul imbina naratiunea cu descrierea si dialogul. Monologul lui Dan evidentiaza  intelepciunea si patriotismul sau inflacarat. Prin asocierea epitetului "batran" cu numele personajului se precizeaza varsta sa inaintata. comparatia "ca soimul singuratic sugerează curajul, mândria, semeţia (trăsături morale)- trăieşte singuratic (“pe un munte păduratic”). Erou al altor timpuri (“rămas singur din timpul său afară”) este un simbol al vremurilor eroice (comparaţia “Ca pe un gol de-munte o stâncă solitară”). Fiind o fire idealistă ar fi vrut să îndrepte lumea deoarece îi “părea îngustă,/ Pentru bine, şi largă, mult prea largă pentru rău!/ El ar fi vrut-o bună ca bunul Dumnezeu- personificarea “Şi mult iubea când ţara striga: La luptă, Dane” şi comparaţia “Să vânture ca pleava oştirile duşmane”, versul cu valoare metaforică “Un fulger se aprinde în ochii lui pe loc”, comportamentul pe câmpul de luptă, sugerează curajul şi- comparaţia “Atunci a lui mânie ca trăsnetul era” subliniază hotărârea nestrămutată a eroului legendar;trăieşte este subliniată prin forţa supranaturală de a auzi şi de a înţelege graiul naturii “Bătrânul Dan ascultă grăind doi vechi stejari” şi prin blândeţea cu eare-i vorbeşte calului său încurajându-1 “N-aibi grijă, măi şoimane! eu am şi duc cu mine/ O vrajă rea de duşmani şi bună pentru tine”;- demnitatea şi curajul sunt evidenţiate de atitudinea lui Dan în faţa hanului (“deşi cuprins de lanţuri” “măreţ intră românul’) şi de respingerea propunerii hanului do-ai reda libertateaîn schimbul lepădării de legea sa “Eu, Dan, sub vântul soartei să cad păgân nu voi”;- sentimentul onoarei de viteaz este redat de repetiţia adjectivului alb “Alb am trăit un secul pe plaiul strămoşesc/ Şi vreu cu faţa albă senin să mă sfârşesc,/ Ca după-o viaţă lungă, ferită de ruşine/ Mormântul meu să fie curat şi alb ca mine!”;- puterea fizică si morală sunt reliefate de poet prin metafora “leul”;- dragostea de patrie şi spiritul de sacrificiu îi conferă măreţie;- trăieşte sentimentul datoriei împlinite, privindu-şiîn pace sfârşitul;- legătura intimă cu ţara este redată de gestul îngenuncherii;