Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale m şi n
(0<m≤10, 0<n≤10) şi elementele unui tablou bidimensional cu m linii şi n coloane care
reţine numere naturale mai mici decât 100; programul va construi şi va afişa pe ecran un
nou tablou bidimensional cu n linii şi m coloane, obţinut din primul prin rotirea acestuia în
sens trigonometric cu 90o,

1

Răspunsuri

2014-05-14T19:24:07+03:00
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int a[100][100],m,n,i,j;

int main()
{
cout<<"Dati n: ";cin>>n;
cout<<"Dati m: ";cin>>m;
for (i=1;i<=n;++i)
  for (j=1;j<=m;++j)
     if (i<j) a[i][j]=i;
        else a[i][j]=j;
for (i=1;i<=n;++i)
    {
     for (j=1;j<=m;++j)
          {
          cout<<a[i][j]<<" ";
          }
      cout<<endl;
    }
return 0;
}