Răspunsuri

2014-05-13T21:50:40+03:00
Adunarea fracţiilor zeimale finite este o operaţie internă pentru că
dacă adunăm două fracţii zecimale finite obţinem tot o fracţie zecimală finită.
Exemplu: 
Suma 3,4+4,67 este o fracţie zecimală periodică fara să adunăm.
Adunarea fracţiilor zecimale finite este comutativă , adică : 
a+b=b+a, oricare ar fi fracţiile zecimale finite a şi b.

Exemplu: 
5,41 +61,23=61,23+5,41 fără să adunăm.
Adunarea fracţii lor zecimale finite este asociativă , adică : 
(a+b)+c=a+(b+c), oricare ar fi fracţiile zecimale finite a şi b.

Exemplu: 
(5,41 +61,23)+3,1=5,41+(61,23+3,1), fără să adunăm..
Adunarea are o fracţie zecimală finită specială şi anume 0, adică:
0,00000 pentru că : a+0=0+a=a, oricare ar fi fracţia zecimală finită a.
Exemplu: 34,789+0=0+34,789=34,789. 
2 3 2