Un amestec gazos este format din 5 moli de oxigen(O2), 5,6 litri de azot(N2) , 6,4 grame de SO2 , 39,6 game de CO2 , 2,8 litri de CO.
a) calculeaza masa moleculara medie a amestecului.
b) densitatea relativa a amestecului gazos in raport cu aerul si cu hidrogenul.
C) densitatea amestecului gazos la temperatura de 25 de grade celsius si presiunea de o atmosfera
D) volumul ocupat de amestecul de gaze in conditiile enuntate

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-01-23T20:21:02+02:00
A)
5 moli O2
5,6 L N2 ⇒ nr moli = \frac{V}{Vmolar} } = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 moli
6,4g SO2 ⇒ nr moli = \frac{m}{M_{SO2} } = \frac{6,4}{64} = 0,1 moli
39,6g CO2 ⇒ nr moli= \frac{39,6}{44} = 0,9 moli
2,8L CO ⇒nr moli= \frac{2,8}{22,4}= 0,125 moli
nr moli amestec= 5+0,25+0,1+0,9+0,125= 6,375 moli
Fractii molare (se noteaza cu x si se calculeaza cu formula x1=nr moli compus 1/ nr moli amestec ):
xO2= \frac{5}{6,375} = 0,78
xN2= \frac{0,25}{6,375} = 0,04
xSO2= \frac{0,1}{6,375} =0,016
xCO2= \frac{0,9}{6,375} =0,14
xCO= \frac{0,125}{6,375} =0,02
Notez masa moleculara cu M
Mmedie = MO2*xO2+ MN2*xN2+MSO2*xSO2+MCO2*xCO2+MCO*xCO
            = 32*0,78+28*0,04+64*0,016+44*0,14+28*0,02= 33,824

b) densitatea in raport cu aerul= Mmedie/Maer= \frac{33,824}{28,9} = 1,1704
densitatea in raport cu hidrogenul= Mmedie/MH2= \frac{33,824}{2} = 16,912

c)notez densitatea cu ρ (litera greceasca ro)
ρ= \frac{m}{V} unde m= masa si V=volumul
t=25°C⇒ T=273+25 = 298 K
p=1atm
Ecuatia de stare a gazelor: pV= \frac{m}{M} RT ⇒
 \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT} = \frac{1*33,824}{0.082*298} =1,3842g/L

d) V= \frac{nRT}{p} = nRT(deoarece p=1) = 6,375*0,082*298=155,78L

3 5 3