Răspunsuri

2014-05-13T15:10:41+03:00
N numar par⇒n+2 nr par , 2n+1 nr impar deci   (-1)^{n+2} =1,  (-1)^{2n+1} =-1⇒3-4=-1
n numar impar⇒n+2 nr impar, 2n+1 nr impar deci -3-4=-7