Se considera doi vectori cu elemente numere intregi a si b ,cu lungimea n.Lungimea vectorilor si elementele vectorului a se citesc de la tastatura.In vectorul b in elementul b[i] se calculeaza suma cifrelor a[i].Sa se afiseze numarul care are cea mai mare suma a cifrelor si al catelea numar a fost citit.Daca sunt mai multe numere care au suma cifrelor maxima , sa se afiseze numarul de ordine la citire pentru fiecare dintre ele.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-05-14T11:04:49+03:00
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{int a[n],b[n],n,i,j,k[n];

cin>>n; 

for(i=0;i<n;i++)
cin>>a[i];

for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
b[i]+=a[j];           // b[i]=b[i]+a[j] <=> b[i]+=a[j] 

int max=0;
for(i=0;i<n;i++)
if(b[i]>max)
{max=b[i];
k=i;}

cout<<"suma maxima = "<<max;
cout<<" in pozitile <<" " <<k<<" ";

for(i=0l;i<n;i++)
if(b[i]=max)
cout<<i<<" ";
}
2 5 2