Răspunsuri

2014-05-12T17:30:26+03:00
Diagonala are formula √2l² +h², unde l = latura bazei iar h= inaltimea prismei.
2014-05-12T17:30:48+03:00
Intr-n paralelipiped dreptunghic, 
d²=L²+l²+h²
Prisma patrulatera regulata are L=l, deci d²=2·l²+h²