Răspunsuri

2014-01-23T03:52:25+02:00
Gramatica este ştiinţa care studiază acea parte a limbii care permite cuvintelor să realizeze comunicarea între vorbitori. Gramatica cuprinde două mari părţi: morfologia şi sintaxa. Cuvântul „morfologie” îşi are originea în cuvântul grecesc „morfo” (formă) şi „logos” (învăţătură), iar cuvântul „sintaxă” îşi are originea în cuvântul grecesc „sintaxis” (îmbinare).
Morfologia este partea gramaticii care studiază forma cuvântului, modificările formei şi ale conţinutului, valorile gramatice exprimate prin formele cuvântului. În morfologie, cuvintele se numesc „părţi de vorbire”, adică clase lexico-gramaticale caracterizate prin anumite trăsături generale, formale şi de conţinut.
După criteriul morfologic, al modificării formei, părţile de vorbire se împart în;
a) părţi de vorbire flexibile: substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul şi verbul. Acestea îşi modifică forma în timpul comunicării.
b) părţi de vorbine neflexibile: adverbul, conjuncţia, interjecţia şi prepoziţia. Acestea nu îşi modifică forma în timpul comunicării.
Prin denumirea de clase lexico-gramaticale alături de cuvânt înţelegem diverse grupuri de cuvinte cu înţeles unitar care se comportă ca un singur cuvânt, purtând numele de locuţiuni. Fiecărei părţi de vorbire (în afară de articol) îi corespunde în planul vorbirii o locuţiune.
2014-01-23T08:55:40+02:00
Deci, partile de vorbire suntcele pe care le folosesti in vorbire: subst, verb, complement, atribut, adverb... restul sunt parti de propozitie, care apar in prop. siau o functie sintactica (subst, verb, etc.)