Răspunsuri

2014-05-12T09:52:41+03:00
DupÄ cum se cunoaÅte, într-o societate a cunoaÅterii, bazatÄ pe principiile învÄÅ£Ärii permanente, disciplina literatura pentru copii, alÄturi de limba Åi literatura românÄ, are un rol deosebit de important în formarea personalitÄÅ£ii preÅcolarilor Åi a elevilor de vârstÄ ÅcolarÄ micÄ.
Potrivit celor mai importante documente curriculare actuale, studiul literaturii pentru copii contribuie la formarea unei personalitÄÅ£i autonome a elevilor, capabile de discernÄmânt Åi de spirit critic, apte sÄ-Åi argumenteze propriile opÅ£iuni, dotate cu sensibilitate esteticÄ, având conÅtiinÅ£a propriei identitÄÅ£i culturale Åi manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artisticÄ.
Principalele documente curriculare vizând specializÄrile institutori-educatoare Åi institutori-învÄÅ£Ätori, respectiv programele pentru literatura pentru copii ca disciplinÄ de învÄÅ£Ämânt sau diferitele programe de formare iniÅ£ialÄ Åi continuÄ (inclusiv cele pentru ocuparea posturilor din învÄÅ£Ämântul preuniversitar), destinate, în timp, absolvenÅ£ilor Åcolilor Normale sau ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori, respectiv absolvenÅ£ilor specializÄrii Pedagogia ÃnvÄÅ£Ämântului PreÅcolar Åi Primar (profesorii PIPP), urmeazÄ, de regulÄ, urmÄt
In opinia mea, Talharul pedepsit este o fabula-specie a genului epic, ce contine o scurta povestire alegorica, in care sunt satirizate defecte omenesti, cu scopul de a le indrepta.
In primul rand...
In al doilea rand..
Coborand argumentele de mai sus , consider ca opera citata este o fabula.

Sper sa te ajute ♥
Mersi @BooYaa :33 . Pup .
2014-05-12T10:03:52+03:00
Am o foaie mare cu demonstratia..dar incearca pe: brainly.ro/ tema 55402/. Sper ca te ajuta :*
2 3 2