Azotat de sodiu
Se cere:a) Masa mole
b)Rap atomic
c) Rap de masa
d) Compozitia proncentuala
e) Nr mol din 170g azotat de sodiu
f) Cantitatea de oxigen din 170g
g)Cantitatea de azotal de sodiu ce corespunde la 46g


1

Răspunsuri

2014-05-11T19:28:03+03:00
A)NaNO3
M NaNO3= ANa + AN +3 AO
M NaNO3= 23 + 14 +3 x 16
M NaNO3= 37 + 48 = 85
b)Na: N: O= 1:1:3
c) Na:N:O= 23:14:48