In trei baloturi de stofa erau 69 m .dupa ce s-au vandut 17 m din primul balot ,40 dm din al doilea balot si 2100 cm din al treilea balot ,in cele trei baloturi au ramas lungimi egale .cati metri de stofa erau la inceput in fiecare balot ?

1

Răspunsuri

2014-05-10T15:32:58+03:00

a+b+c=69m
69m-17m-40 dm-2100cm=69m-17m-4m-21m=27m
27m/3=9m lungimele egale ale celor trei baloturi
cati metri de stofa era la inceput in primul balot ?
9m+17m=26m
2-------------------------------------------in al doilea balot?
9m+40dm=9+4m=13m
3...........................................................in al treilea balot?
9m+2100cm=9m+21m=30m
Verificare
26m+13m+30m=69m