Răspunsuri

2014-05-10T14:22:04+03:00
                I.      Argument Performanţele oricărei organizaţii depind, într-o mare măsură, de randamentul individual al membrilor săi. La rândul lor, performanţele individuale sunt influenţate de o serie dc factori, printre care se regăseşte şi cultura organizaţiei. Pe plan mondial, preocupările pentru identificarea culturii organizaţiei, a locului şi rolului ei, succesul sau eşecul unei organizaţii sunt relativ recente. Ele au debutat în 1957, când Th. Szelnic a abordat firma ca pe un organism social. Ca şi membrii unei familii, organizaţiile sunt diferite, deoarece personalitatea şi imaginea fiecăreia este creată, în primul rând, de membrii săi. O dată cu identificarea şi studierea ei, cultura organizaţională a avut un rol important în apariţia şi dezvoltarea unui nou mod de a concepe organizaţia, managementul acesteia şi, implicit, de a activa în mediul intra şi extraorganizaţional.   Şcoala este o ogranizaţie care dezvoltă o cultură bogată şi diversificată. Orice încercare de perfecţionare a activităţilor şcolare trebuie să pornească de la cunoaşterea culturii şcolii aşa cum se manifestă ea la nivelul managerilor, al profesorilor şi al elevilor. Cultura şcolii este  foarte importantă prin faptul că participă la satisfacerea a două nevoi ale organizaţiei: adaptarea la mediul extern şi integrarea internă. Astfel, cultura organizaţiei şcolare prin sistemul de valori cultivat şi normele promulgate poate influenţa relaţiile cu mediul extern organizaţiei, comunitatea locală, Inspectoratul şcolar, de exemplu, dar şi procesul de integrare şi socializare a personalului său, profesori, elevi, poate legitima statusuri şi roluri, poate influenţa distribuţia puterii, sistemul de promovare, recompensare şi sancţionare. Rodul propriei istorii interne, cultura şcolii suferă adesea o serie de influenţe ale mediului social care au tangenţă cu instituţia şcolară şi care adesea îi condiţionează comportamentul şi activităţile desfăşurate.