Hey ! Ma ajutati si pe mine la acest text? Mi-l traduce-ti si mie va rog frumos? Am nevoie de el rapid... si vreau fara " Google Translate " fiindca stiu ca nu-i bun... Cine stie engleza la perfectie ma juta si pe mine sa-l traduc in romana??

Come on board the school of the Seven Seas
The Seven Seas is a school. However, it is a school with a difference : it is a large boat where up to eight pupils from twelve to fifteen live and learn.Moreover, they share an unforgettable journey of discovery.Five fully trained adults accompany the students and organise a balanced programme of schoolwork and discovery activities.

The voyage
As the academic year starts in Britain, the ship will be sailing from Southampton to the Brazilian port of Belem. On the way, the Seven Seas will be calling at different ports in the Caribbean sea. The students will be taking day trips to several places of interest on the Caribbean islands.
The Brazilian experience
After disembarking at Belem , the students will be going on a journey to Manaos , in the heart of the Amazon jungle. By the beginning of spring in the Northern hemisphere , they will be sharing the life of the Wayana Indians as well as studing the fauna and flora of the jungle.As the year-long journey comes to an end, the participants will be spending a week in a yacht off the Brazilian coast to reflect on their voyage.The trip back to britain will be by air.

Keeping up with schoolwork
Although the journey is full of excitement and adventure , the normal school subjects are not neglected: five highly qualified tutors will be covering all eight subjects in the secondary school curriculum. The students will also be doing a project on a topic of their choice. In addition to their academic studies , the young people will be taking part in the daily running of the boat.The journey requires particular qualities and the selection process is through: applicants ust attend two selection interviews as well as a two week training course.

1

Răspunsuri

2014-05-10T17:22:58+03:00
Veniti la bordul şcolii Cele Sapte MARI
cELE sAPTE mari este o şcoală. Cu toate acestea, este o şcoală cu o diferenta : este o mare barca unde până la opt elevi din douăsprezece până la cincisprezece locuiesc si invata.In plus, acestea au o calatorie de neuitat.Cinci complet instruiţi, elevi si adulti sa insoteasca organiza o echilibrata program de elevi şi descoperirea activitatilor.

În timpul călătoriei
anul academic începe în Marea Britanie, nava va pleca din portul Southampton la brazilieni din Belem. Pe drum,  Sapte Mari  vor sosi la diferite porturi de la marea Caraibelor. Elevii vor fi dusi intr-o excursie de o zi la mai multe locuri de interes de pe insulele Caraibe.

Experienta braziliana
Dupa debarcarea de la Belem,studentii se vor duce intr-o calatorie la Manaos,din  inima junglei Amazonului.De la inceputul  primaverii în emisfera nordică, acestea vor impartasii stiul de viata  indienilor Wayana, precum şi a faunei şi florei din jungla.Cum calatoria de un an se apropia de sfarsit participantii vor petrece o săptămână într-un iaht de coasta braziliană pentru a reflecta asupra calatoriei.Calatoria spre Marea Britanie va fi cu avionul.

Păstrarea temelor pentru acasă
Deşi călătoria este plina de entuziasm şi aventură , subiectele pentru scoala normala nu sunt neglijate: cinci instructori cu inalta calificare vor acoperi toate cele opt subiecte în şcoala secundară curriculum. Elevii vor fi, de asemenea, pusi sa faca un proiect pe o tema la alegerea lor. În plus la studiile lor academice, tinerii vor lua parte la funcţionarea zilnică a barcii.calatoria necesită anumite calităţi şi procesul de selectie este prin: solicitantii selectati vor participa la două interviuri, precum şi la două săptămânii curs de formare.
1 4 1