Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-05-09T11:06:33+03:00
Compoziţia. Exegeţii operei eminesciene au structurat materia densă a poemului în două mari părţi; trecutul glorios (I) este opus prezentului decăzut (II). Primul episod este cel eroic, având 194 de versuri, şi zugrăveşte adevărata iubire de patrie, conturând imaginea conducătorului ideal, a omului politic, într-un stil evocator, epopeic; al doilea episod, conţinând 88 de versuri, prezintă falsul patriotism, prezentul invadat de impostori, de politicieni abili şi demagogi, puşi pe îmbogăţire rapidă, totul fiind arătat într-un stil satiric, pamfletar,

Primul episod (I) are o desfăşurare amplă, evocatoare, urmărind crearea unei atmosfere de înălţare morală în viaţa poporului român şi este alcătuit din patru tablouri, cu o structură artistică distinctă:

Primul tablou, lucrat într-o împletire de metafore, personificări, repetiţii, inversiuni, transpune pe cititor într-o atmosferă de fabulos oriental Autorul înfăţişează, prin alegorie, visul unui sultan de a deveni stăpânul lumii. Luna, prefăcută în fecioară, coboară pe pământ, chemându-1 . pe sultan, într-un straniu joc nupţial; apoi, din inima lui, creşte un arbore uriaş, a cărui umbră cuprinde întreaga lume, Deşteptându-se, sultanul interpretează visul ca fiind trimis de profetul Mahomed. înţelege astfel că destinul a hotărât că, "din dragostea lumească", un imperiu "se va naşte". Este vorba, desigur, de un vis simbolic, sugerând dorinţa de expansiune a Imperiului Otoman, de cotropire a unor popoare paşnice
4 3 4