Daca nr naturale a,b,c indeplinesc simultan conditiile : a+b+c=972, a+b=c, a:2=b, atunci b+c este?

2
a+b+c=972
a+b=c
-> a+b+a+b=972
2b + 2a = 972
dam pe 2 factor comun
-> 2(b+a) = 972
b+c = 972 : 2
b+c = 486
Comentariul a fost şters
cu placere

Răspunsuri

2014-05-08T22:24:03+03:00
A+b+c=972
a+b=c
-> a+b+a+b=972 
2b + 2a = 972
dam pe 2 factor comun
-> 2(b+a) = 972
b+c = 972 : 2
b+c = 486
Comentariul a fost şters
Comentariul a fost şters
e 648, am gresit, scuze!
2014-05-08T22:26:55+03:00
Il aflam pe c:  a+b+c=972 si a+b=c =>  c+c=972 => c=486
Apoi:  a+b=486 (c) si => a=486-b
Inlocuim in a:2=b :  a=2b => 486-b=2b => 486=3b => b=162
 Si b+c=486+162=648.
2 5 2