niminativ acuzativ,genitiv dativ si vovativ
nominativ,acuzativ vocativ dativ si genitivul'
nominativ,dativ,genitiv,vocativ si acuzativ
nominativ,acuzativ,genitiv,dativ si vocativ
ms

Răspunsuri

2014-01-22T12:28:10+02:00
Cazul acuzativ,cazul nominativ,cazul dativ,cazul genitiv,cazul vocativ , Sunt 5 .
2014-01-22T12:28:12+02:00