Răspunsuri

2014-05-07T19:12:14+03:00
AB, AC- lat. congr.
BC- baza
AB= 5K
AC= 5K
BC=6K
5K+5K+6K= 128
16K=128
K=128/16=8 cm
AB= 8*5=40 cm => AC= 40 cm
BC= 8*6= 48 cm