Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-05-07T15:01:30+03:00
Drept bază primară pentru evaluarea mediului de afaceri a servit opinia respondenţilor, obţinută în procesul interviurilor. În calitate de persoane intervievate au fost antrenaţi 25 de experţi – specialişti competenţi, care deţin informaţii veridice privind situaţia în sfera de afaceri, posedă viziuni ample asupra problemei. Sondajul a fost efectuat în vara anului 2009.
De asemenea au fost analizate schimbările din mediul de afaceri în perioada 2007-2009, fiind evidenţiate problemele şi succesele obţinute.  La rândul lor, tendinţele de modificare a mediului de afaceri au fost estimate prin intermediul analizei modificării celor mai importanţi factori. Pentru evaluarea mediului de afaceri au fost propuşi 13 factori principali, divizaţi în 2 grupe:
•    Factori care influenţează nemijlocit activitatea de afaceri: 
o    Influenţele reglementărilor statului; 
o    Impozitarea afacerii. Nivelul cheltuielilor; 
o    Reglementarea legislativă a antreprenoriatului; 
o    Dezvoltarea infrastructurii. Accesul la resurse în condiţii avantajoase; 
o    Resursele de muncă; 
o    Potenţialul de inovare; 
o    Protecţia drepturilor patrimoniale; 
o    Relaţia dintre business şi autorităţi. Activitatea funcţionarilor de stat, antrenaţi în reglementarea business-ului; 
o    Atractivitatea ţării pentru investitorii străini; 
o    Caracteristicile pieţei interne.
•    Factori ce caracterizează situaţia generală în ţară, dar deţin o anumită influenţă asupra mediului de afaceri: 
o    Factorii macroeconomici; 
o    Condiţiile social-economice şi politice; 
o    Conflictele şi riscurile interne şi externe.
Factorii, menţionaţi mai sus, au constituit baza fişei de evaluare, în care experţii au evaluat direcţiile şi capacitatea de influenţă a factorilor principali, a subfactorilor şi indicatorilor săi asupra mediului de afaceri.
1 5 1