Va rog traduceti-mi si mie acest referat in romana , va rog din suflet cat mai repede posibil !!!


One of my favourite films is Ice Age. It is beautiful digital cartoon and it is made by a lot of artists, animators and technicians. We can see that they were successful.

I like this film because...
I like Ice Age because it is very realistic and there are a lot of good funny characters. Yes, it is very, very funny and you can laugh at it very much. The story is played in ice age – many years ago. And there are a lot of animals from this age. And that´s why I love this film.

The plot
20,000 years before, our planet is entering an ice age. All kinds of animals begin immigrating to the south, seeking more warm climates. Sid, a sloth who never stops talking is left behind sleeping while everyone else begins the journey to the south. Awaking, he meets Manny, a mammoth who travels to the north, and decides to follow him. When a humans camp is attacked by tigers, a woman takes her baby and jumps on a river. Before she drowns, the baby is rescued by Manny and Sid. The two animals decide to search for the father and return the baby to him. Diego, one of the tigers that attacked the humans, comes also claiming the baby. At the end is everythink OK, because baby is forwarded to his father.
The actors
Characters are played by a lot of actors. You don´t see them, but you hear their voices, like in other cartoons. The mammoth Mafred called Manny is played by Ray Romano and his funny friend a little stupid sloth Sid is played by John Leguizamo. This film is directed by Carlos Saldanha and Chris Wedge. So, they made a really good film!!!.

1
Comentariul a fost şters
Comentariul a fost şters
Comentariul a fost şters
Comentariul a fost şters
sper ca te am ajutat

Răspunsuri

2014-05-07T18:17:51+03:00
Unul dintre filmele mele preferate este Ice Age . Este de desene animate digital, frumos și se face de către o mulțime de artiști , animatori și tehnicieni . Putem vedea că acestea au fost de succes .
Imi place acest film deoarece ...Îmi place Ice Age , pentru că este foarte realist și există o mulțime de bune personaje amuzante . Da, este foarte , foarte amuzant și puteți râde de ea foarte mult . Povestea este jucat în epocă de gheață - mulți ani în urmă . Și există o mulțime de animale de la această vârstă . Și de aceea eu iubesc acest film .
Terenul20000 ani înainte , planeta noastră intră o epocă de gheață . Toate tipurile de animale încep emigra în sud , căutând mai multe zone cu climă caldă . Sid, un leneș care nu se oprește niciodată vorbind este lăsat în urmă de dormit în timp ce toți ceilalți începe călătoria spre sud . Trezit , el întâlnește Manny , un mamut care călătorește spre nord , și decide să-l urmeze . Atunci când o tabără de om este atacat de tigri , o femeie ia copilul ei și sare pe un râu . Înainte de a se îneacă , copilul este salvat de Manny și Sid . Cele două animale să decidă pentru a căuta tatăl și să se întoarcă copilul la el . Diego, unul dintre tigrii care au atacat oamenii , susținând , de asemenea, vine copilul . La sfârșitul este everythink OK , deoarece copilul este transmis la tatăl său .actoriiCaracterele sunt jucate de către o mulțime de actori . Tu nu le vezi , dar te aud vocile lor , ca și în alte desene animate . Mamut Mafred numit Manny este jucat de Ray Romano și prietenul său amuzant un pic leneș prost Sid este jucat de John Leguizamo . Acest film este regizat de Carlos Saldanha și Chris Wedge . Deci , au făcut un film foarte bun ! .