Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-05-06T19:18:46+03:00
Eu am in cartea de romana 

ok...
deja il fotografiez
unde voi scrie 1 parte va fi inceputul iar unde voi scrie a doua parte va fi cntinuare
ok/
ok...
2014-05-06T19:24:18+03:00
Tema acestei cărţi este lupta pentru apărarea fiinţei naţionale şi afirmarea conştiinţei naţionale.
Ideea este că, timp de 18 secole, românii au luptat să-şi apere fiinţa naţională şi să-şi afirme conştiinţa naţională. Mihai Viteazul era eroul model al acestei lupte.
Subiectul cărţii îl formează lupta românilor pentru independenţă şi unitate naţională sub Mihai Viteazul şi are şase capitole, urmărind principalele momente ale domniei lui Mihai Viteazul: Libertatea naţională, Călugărenii, Robirea ţăranului, Unitatea naţională, Mirăslău şi Gorăslău. în primul capitol, se urmăreşte alungarea turcilor şi grecilor din ţară. în capitolul Călugărenii, se descrie lupta lui Mihai Viteazul împotriva turcilor, când, datorită vitejiei, tacticii şi strategiei sale, el învinge o armată de zece ori mai mare. Pentru a putea începe lupta de realizare a unităţii naţionale, el dă legământul ţăranilor de moşie, ca aceştia să nu mai poată pleca pe alte moşii. Acest legământ este subiectul capitolului Robirea ţăranului. Capitolul Unitatea naţională urmăreşte luptele lui Mihai Viteazul pentru eliberarea Transilvaniei şi a Moldovei. Capitolul Mirăslău tratează trădarea lui Mihai Viteazul de către Austria, pierderea Transilvaniei, revenirea lui Ieremia Movilă cu ajutor polon în Moldova şi apoi pierderea domniei Ţării Româneşti. Capitolul nu este terminat, iar capitolul Gorăslăunua fost scris din cauza morţii timpurii a lui Nicolae Bălcescu.
Imaginea lui Mihai Viteazul, faptele lui eroice şi pline de patriotism au constituit, pentru Nicolae Bălcescu, posibilitatea de a oferi contemporanilor săi un model, pe care să-1 urmeze. Realizarea independenţei şi unităţii naţionale erau obiective esenţiale ale generaţiei de la 1848, ale revoluţiei burghezo-democrate. Ca şi Caius Iulius Caesar în De bello Galico, unde el începe cu descrierea Galiei, Nicolae Bălcescu începe descrierea campaniei lui Mihai Viteazul în Transilvania cu imaginea acestei provincii româneşti. Scopul evident era de a trezi cititorilor sentimentul dragostei faţă de ţară şi de a arăta motivul, pentru care Mihai Viteazul se vede nevoit să întreprindă această expediţie militară. Pentru a putea rezista presiunii celor trei imperii feudale, Turcia, Austro-Ungaria şi Rusia, la care se adăugau polonii, cazacii, tătarii şi grecii, românii trebuiau uniţi într-un singur stat puternic. Mihai Viteazul devine, prin lupta sa, un erou legendar, care înţelege comandamentele majore ale epocii şi apără, prin toate mijloacele, fiinţa naţională, fiind o imagine a conştiinţei naţionale.
Românii supt Mihai- Voievod Viteazul‘este o carte de literatură encomiastică, adică de laudă şi de aceea istoria se împleteşte cu literatura. Prototipul eroului naţional nu trebuia creat literar prin ficţiune artistică, el exista, trebuia doar înfăţişat în adevărata sa valoare. Nicolae Bălcescu continua tradiţia encomiastică a cronicarilor munteni.

da dar a zis nu de pe net
de unde dar?
pai poate sunt copii mai mari...si am zis ca ma pot ajuta..