Răspunsuri

2014-05-06T15:40:27+03:00
                                        CEREREA

   Domnule Director,                    Subsemnatul  Popescu Ion, elev în clasa a VI- a E a Şcolii  Nr. 6 din Sinaia, vă rog să binevoiţi a- mi elibera o adeverinţă din care să rezulte că sunt elevul acestei şcoli şi că frecventez cu regularitate cursurile.                             Adeverinţa îmi este necesară pentru înscrierea la  Clubul Şcolar Sportiv Nr.2, din localitate .                                                                                                                  Sinaia, 15 martie 2013                                                                          Popescu Ion       Domnului Director al Şcolii  Nr. 6,  Sinaia