Răspunsuri

2014-05-05T20:58:47+03:00
1.Freamăt sălbatic(din fraza "Freamăt sălbatic de glasuri porni, se înălţă ca un huruit de tunet".)
2.
morişcă ascuţită(din fraza "Sabia leahului, ca o morişcă ascuţită de fier".)
3.
pînză rară.(din fraza "Fumul începu a se prevedea ca printr-o pînză rară".)
4.
vestitul şleahtic(din fraza "vestitul şleahtic Potocki şi Constantin Vodă Movilă grăbeau cu leşii şi cu cazacii lor şi cu puţină oaste de ţară.")
5.
şaua adîncă(din fraza "Pe harmasarul lui alb, arăbesc curat, întruna se sălta în şaua adîncă şi cerceta zarea malurilor Prutului. ") 
_____________________________________________________
6.mersul domol(din fraza"Din mersul domolit al calului, Tomşa mai întrebă o dată pe cei doi cazaci sîngeraţi şi zdrenţuiţi care umblau între tatari:"
7.
cazaci sîngeraţi şi zdrenţuiţi (epitet multiplu) (din fraza:" Din mersul domolit al calului, Tomşa mai întrebă o dată pe cei doi cazaci sîngeraţi şi zdrenţuiţi care umblau între tatari:)
zaebisi so primit spasibo
foarte bine mai ajutat ms
ceea ce am scris a fost pe alta limba
cu placere
mare placere:)