Comentariu la aceasta balada, merci!!!
''Cin' zboară prin viscol aşa de târziu

În noapte? E tatăl cu scumpul lui fiu.

El ţine copilul lipit de-al său piept,

Veghează asupră-i cu ochiul deştept
.

— Copile, tu tremuri; ţi-e frică; ce ai?

— Nu vezi, tată dragă, pe-al ielelor crai,

Cu lunga lui coadă, coroană purtând?

— Copile, e ceaţă purtată de vânt."O, dragă copile, o, vin ca să-ţi fac

La jocuri frumoase, să-ţi fie pe plac.

Flori mândre, pestriţe, din plai strânge-vei,

Şi maica te-mbracă în aur de vrei!"— Ah, tată, ei, tată, auzi ce mi-a zis,

Ce craiul în umbră şoptind mi-a promis?

— Taci molcom, copile, şi fii liniştit

E vântul ce-n veştedul crâng a vuit."O, vrei tu, copile, cu mine să vii?

Surorile mele cu drag te-or păzi.

Din apă ies ele când este senin

Şi-n cânturi şi-n jocuri te leagănă lin!"— Dar, tată, ah, tată, nu vezi la un loc,

Prin negură, ielele prinse în joc?

— Văd, dragă copile, eu văd lămurit

Cum ramii îşi mişcă un plop gârbovit."Frumos eşti, copile, şi drag tu îmi eşti;

Te smulg cu puterea, deşi te fereşti!"

— Ah, tată, iată-l, mă prinde-acum, vai!

Acum mă striveşte al ielelor crai.Bătrânul cu groază fugaru-nteţeşte;

Copilul ce geme de sân şi-l lipeşte.

Abia el ajunge acasă cu chin...

Copilul de spaimă-i murise la sân.
''

1

Răspunsuri

2014-05-05T19:34:13+03:00

adica spui ceva de acolo ce face fiecare
am nevoie de un comentariu literar, care sa contina:
- definitia si precizarea genului literar
- tema textului
- titlul (explicarea si semnificatii)
- viziunea poetica (sentimente dominante, idei, trairi)
- elementele-cheie (cuvinte/structuri definitorii/pregnante)
- identificarea prezentei eului liric (marci specifice: forme gramaticale de pers. I si a-II-a ale verbelor, pronumelor.