Răspunsuri

2014-05-05T16:42:24+03:00
Fierul este un metal de culoare gri-argintie, cu un punct de topire ridicat (1538°C) şi o largă răspândire în natură, sub formă de combinaţii chimice.
Este ultimul element care poate fi produs prin fuziune nucleară în nucleele stelelor (dar doar în cele cu masă mai mare de 5 mase solare), şi deci cel mai greu element a cărui formare nu necesită un eveniment cataclismic de tipul unei supernove.
Fierul este unul din componentele principale ale scoarţei terestre, ocupând locul al patrulea dupǎ oxigen, siliciu și aluminiu. Ca urmare, zǎcǎmintele de minereu de fier se caracterizeazǎ printr-o excepţionalǎ varietate, care reflectǎ, de altfel, condiţiile extrem de diferite de formare.
Istoric 
Primul tip de fier cunoscut şi utilizat de oameni provenea din meteoriţi. În Egipt şi Mesopotamia s-au descoperit vărfuri de suliţă şi obiecte decorative cu această origine, datând din jurul anului 4000 î.Hr. 2000 de ani mai târziu a apărut şi fierul prelucrat din minereu (la început cel numit fier de mlaştină - în engleză bog iron, sau limonit), folosit însă doar pentru obiecte de cult şi considerat mai valoros decât aurul. Între 1600 î.Hr. şi 1200 î.Hr. a început obţinerea fierului în topitorii primitive, în Imperiul Hitit (Anatolia şi Caucaz). Dispariţia acestui imperiu a permis răspândirea cunoştinţelor despre prelucrarea fierului în toată regiunea, facilitând trecerea de la Epoca Bronzului la Epoca Fierului.