Scrieţi un program C++ care citeşte de la tastatură două
numere naturale n şi p (2≤n≤20,1≤p≤20) şi construieşte în
memorie un tablou bidimensional cu n linii şi p coloane. Tabloul va fi construit astfel
încât, parcurgând tabloul linie cu linie de sus în jos şi fiecare linie de
la stânga la dreapta, să se obţină şirul primelor n*p pătrate perfecte impare, ordonat
strict crescător, ca în exemplu. Tabloul astfel construit va fi afişat
pe ecran, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, cu câte
un spaţiu între elementele fiecărei linii. Exemplu: pentru n=2, p=3 se va afişa tabloul
alăturat:


1 9 25

49 81 121

1

Răspunsuri

  • Utilizator Brainly
2014-05-04T19:50:18+03:00
#include<iostream.h>
void main()
{int n,p,i,j,a[20][20],m;
do{cout<<"n=";cin>>n;
while(n>=2||n<=20);
cout<<"p=";cin>>p;
while(p>=1||p<=20);
for(i=1;i<n;i++) a[i][n-i-1]=0;
for(j=1;j<n;j++) if((n%2!0)|| n*p==m*m);a[i][j]=n;}
cout<<" "<<cout<<endl;}
1.Scrieţi un program C/C++ care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi p
(2≤n≤20, 1≤p≤20) şi construieşte în memorie un tablou bidimensional cu n linii şi p
coloane. Tabloul va fi construit astfel încât, parcurgând tabloul linie cu linie de sus în jos şi fiecare linie de la stânga la dreapta, să se obţină şirul primelor n*p pătrate perfecte
impare, ordonat strict crescător, ca în exemplu. Tabloul astfel construit va fi afişat pe
ecran, fiecare linie a tabloului pe câte o linie a ecranului, cu câte un spaţiu între elementele fiecărei linii.
Exemplu: pentru n=2, p=3 se va afişa tabloul alăturat:
(10p.)
1 9 25
49 81 121
cout<<" "<<cout<<endl ?
poti sa pui doar 5;6siA9;8