Analizati partile de vorbire invatate (Substantiv, Adjectiv, Pronume Personal, Pronume Personal de Politete si Numeral) si puneti intrebarea:

In curtea scolii, cei douazeci de sportivi jucau fotbal intre ei.
Vaporul albastru s-a oprit in portul plin de lume si stegulete colorate.
Cei trei iezi nu au ascultat sfaturile bune ale mamei lor.

Exemplu:

Vulpea vicleana a trecut pe langa trei cotete ale pasarilor din curte.

Vulpea= Substantiv comun, nr sing. (Cine a trecut?)
Vicleana= Adjectiv, nr. sing. (Cum era vulpea?)
Trei= Numeral (Cate cotete?)

ETC.
Sper sa ma ajutati! Pt. Clasa a-3-a!

1
da
nu si functie sintactica ?
nu
doar ca in exemplu
ok

Răspunsuri

2014-05-04T15:39:25+03:00


in curtea - substantiv comun, nr singular. gen feminine ( unde ?)

scolii - substantiv comun , nr sg ( in care curte ?)

douazeci - numeral cardinal

de sportivi  - subst comun , nr plural , gen masculine

jucau - verb predicativ

intre ei - pronume personal ( cum jucau)

vaporul - subst comun ( cine )

albastru -adjective ( cum era vaporul)

in portul - subst comun ( unde au oprit )

plin -adjectiv cum era portul )

de lume- subst comun

cei trei - numeral cardinal ( cati iezi)

iezi - substantiv comun , nr singular , gen masculin

nu au ascultat - verb predicativ

sfaturile - substanti comun nr plural , gen neutru ( ce nu au ascultat )

bune - adjectiv propriu - zis (cum erau sfaturile)

ale mamei - subst comun ,

lor- pronume personal ( care mama)