Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-05-04T14:40:48+03:00
Model contract arenda Inregistrat la Consiliul Local al ........................
Judetul .................................
Nr. ...... din ..................
 
CONTRACT DE ARENDARE   CAPITOLUL I
Partile contractului
Art. 1. - Contractul de arendare se incheie si se executa pe baza prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. - 1. Intre domnul/doamna ..........................................., domiciliat/domiciliata in .............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........... nr. ............................, eliberat/eliberata de ................................ la data de ................................, titular/titulara al/a dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr. ..................... din ........................... sau, dupa caz, conform hotarârii judecatoresti nr. ........................... din .................... sau procesului-verbal de punere in posesie nr. .............. din .............. sau actului de partaj nr. ................. din ........................... etc. sau
Societatea Comerciala (asociatia agricola etc.)1) .........................., cu sediul in localitatea ........................................., având nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului ................................, cod unic de inregistrare ..................................... si atribut fiscal R: ..................., reprezentata prin domnul/doamna ......................., denumit/denumita in continuare arendator, si
2. domnul/doamna ..........................................................., domiciliat/domiciliata in .............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberata de .................. la data de .........................., sau
Societatea Comerciala (asociatia agricola etc.)1) .........................., cu sediul in localitatea ............................, având nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului ........................................., cod unic de inregistrare .............. ........................... si atribut fiscal R: .................., reprezentata prin domnul/doamna ........................, denumit/denumita in continuare arendas,
a intervenit prezentul contract de arendare.
___________
1) In cazul persoanelor juridice, se mentioneaza datele de identificare, precum si datele persoanei care o reprezinta.
CAPITOLUL II
Obiectul contractului
Art. 3. - (1) Obiectul contractului de arendare il constituie terenul in suprafata de ......................... ha, situat in extravilanul (intravilanul) localitatii ..........................., judetul ..........................., in tarlaua ............................, parcela ..........................., având urmatoarele vecinatati: N ..........................., S ......................, E .............................., V .............................. .
(2) Categoria de folosinta a terenului in suprafata de .............. ha care face obiectul contractului de arendare este aceea de ......................... .
(3) Pe data incheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendasul recunoaste ca a primit suprafata de ............. ha teren . e bine??????

2 5 2