Răspunsuri

  • Utilizator Brainly
2014-05-03T22:48:56+03:00
Aflati aria si perimetrul unui dre[ptunghi cu lunghimea de 10 cm si latimea de0,05.
Aflati perimetrul unui patrat cu aria de 49 de dm la2.


2014-05-03T22:52:39+03:00
1.Calculati aria unui: -patrat cu latura de 8 cm                                                                                             -dreptunghi cu dimensiunile de 10 cm si 12 cm .                            2.Calculati aria unui dreptunghi ABCD daca:                                                                                             -AB= 4\sqrt{2} si BC= 6\sqrt{2}                                                     -BC=7 cm si BD=25 cm                                                                                             -AC=24 si cosinusul unghiului ADB =0.75