Răspunsuri

2014-01-26T21:58:48+02:00
Am atasat o poza cu desenul facut in Paint :)
   a) Stim ca AM || BE, AB-secanta => m(<BAM) = m(<ABE) (unghiuri alterne interne)
       Pentru a-mi fie mai usor de redactat, sa notam m(<BAM)=m(<MAC)=m(<ABE)= x
                                                                                             m(<BEA)= e, m(<BAE)= a
      Observam ca 2x + a = 180 de grade ( <EAC)
                               x + a + e = 180 de grade (triunghiul ABE)
                Din cele 2 relatii => e = x => m(<EBA) = m(<BEA) => triunghiul ABE - isoscel

    b) AM || BE => (Thales)  \frac{CM}{BC} = \frac{AM}{BE} = \frac{AC}{EC} =>

 =>  \frac{CM}{BC} = \frac{AM}{BE} => ( formula din clasa a 6-a )  \frac{CM}{BC-CM} = \frac{AM}{BE-AM} =>

       => \frac{CM}{MB}=\frac{AM}{BE-AM}
Nu baga in seama acei doi de i cu ?; am incercat sa fac sa dispara, dar n-am putut :D