Răspunsuri

2014-05-03T13:36:38+03:00
Într-o reacţie chimică, suma maselor reactanţilor este egală cu suma maselor produşilor de reacţie.
Ecuaţiile reacţiilor chimice
Etape pentru alcătuirea unei ecuaţii chimice:
1. Stabilirea reactanţilor şi produşilor de reacţie.
2. Scrierea corectă a formulelor.
3. Bilanţul atomilor (egalarea ecuaţiei reacţiei chimice) - egalarea ecuaţiei se face numai din coeficienţi, fără a modifica formula.

Exemple:
Al+O₂=Al₂O₃ (atomii dinaintea egalului trebuie să fie egali ca număr cu cei de după)
Transformăm prin înmulţire: 4Al+3O₂=2Al₂O₃ asta pentru ca num[rul de atomi reactanţi să fie egali cu numărul de atomi din produşii de reacţie.
11 4 11
2014-05-03T15:13:52+03:00
Legea conservarii masei se rezolva prin calcularea maselor moleculare a tuturor substantelor ce intra in reactie.
Ex: H2 + Cl2 ---> 2 HCl
mase molare H2 = 2g/mol    Cl2 = 2*35,5 = 71 g/mol    HCl = 1+35,5 = 36,5 g/mol
Si atunci scrii sub reactie:
2 g H2     71 g Cl2      2*36,5 g HCl  => 2+71=73 (A)=> se conserva masa substantei.

8 3 8