Am nevoie de o traducere buna in engleza,va rog! Mulțumesc anticipat! :)
Mi-am dorit să fac un master care să mă ajute pe viitor și a contat foarte mult faptul că în anul doi de licență am avut ocazia să studiez un semestru la aceasta universitate și mi-a placut. M-am gândit apoi că este o ocazie pe care nu o pot rata, mai ales că am cautat un master pe acest domeniu în România și nu am găsit nimic.
Știm că distanța și dorul de casă ne pot face să stăm pe gânduri când vrem să luăm o astfel de decizie.
Este greu sa fii departe de casă și de familie, nu-mi cade bine să știu că ratez evenimente și momente de acasă. În schimb cu ajutorul tehnologiei e mult mai ușor să văd ce fac cei dragi și să particip virtual la toate întâmplările lor. Știu că nu aș fi fost fericită să fiu acasă dacă nu puteam să studiez ceea ce mă pasionează, așa că faptul că fac ceea ce-mi place mă motivează să rezist dorului de acasă.

Cel mai mult îmi lipsesc părinții și umorul românesc . Apoi, îmi lipsește deschiderea pe care o avem noi românii.
Ce îmi place cel mai mult aici este modalitatea profesionistă cu care oamenii tratează lucrurile și oamenii din jurul lor. Îmi place mediul business, felul în care noi interacționăm unii cu alții, faptul că sunt oameni de cuvânt, au făcut tot posibilul să mă integreze în colectiv. Empatizez cu tot ce înseamnă cultura germană și este plăcut să vezi oameni cu aceeași gândire și filosofie ca a ta.

Cred ca diferența majoră dintre cele două sisteme este dat de faptul că aici, în Germania, profesorii vin din mediul business și au o experiență bogată în domeniu. Da, cărți citim în continuare și studiem partea teoretică, dar am învățat foarte mult din experiența profesorilor și din lucrurile practice pe care se pune accentul. De exemplu, o dată pe semestru mergem la o companie unde putem vedea producția, unde putem întreba orice despre domeniu sau la un târg internațional de profil. Facultatea ne asigura autocar, intrare, prânz, întâlniri cu oamenii de afaceri. Te pregătește cu adevărat pentru mediul de lucru din afara facultății.În România, pe de altă parte, se pune accentul pe teorie, pe exerciții și foarte puțin pe mediul business.
Tu ai făcut alegerea și poți vorbi din experiență: de ce să aplice un elev pentru o oportunitate de studii în străinătate?
Eu vin cu următoarea întrebare : de ce nu ? Într-adevăr este mai greu, mai anevoios, ieși din zona de confort și nu îi mai ai pe cei dragi atât de aproape, dar sunt conștientă că o decizie de genul luată la o vârstă relativ firavă te formeză ca om. Este o experiență care contează enorm pentru dezvoltarea ta ca individ și ca profesionist. Studiile în străinătate nu te ajută doar să obții bagajul informațional necesar (care nu este superior celui pe care-l poți obține în țară), ci poți învăța să comunici într-o limbă străină, îți dezvolți mult mai bine competențele de relaționare si cele sociale.

Viața de student nu ține numai de diploma pe care o obții la finalul studiilor. De asta este bine să ne gândim și să fim conștienți ca nu numai informațiile primite de la profesori contează la o posibilă angajare, ci și felul în care suntem noi ca persoane, ce alte limbi străine cunoști, cât ești de empatic și deschis. Studiul în străinătate îți oferă posibilitatea să dezvolți toate aceste abilități și de asta este bine să ținem cont de această oportunitate. Însă este important să alegem să plecăm la studii în străinătate pentru că ne dorim asta cu adevărat, altfel ne va fi mult mai greu.

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-05-02T19:53:04+03:00
I wanted to make a master to help me in the future and that meant a lot in two undergraduate I had the opportunity to study one semester at the university and I liked it. I thought then that is an opportunity you can not miss, especially as we searched for a master in this field in Romania and found nothing. We know that distance and homesickness can cause us a heartbeat when we want to take such a decision. It's hard being away from home and family, I know that falls well miss events and moments from home. However with technology it is much easier to see what are your loved ones and participate virtually all their happenings. I know I was not happy to be at home if I could not study what I am passionate about, so that I do what I love motivates me to resist the longing for home. The more I missing parents and Romanian humor. Then I miss the openness that we have Romanians. What I like most here is how professional the people treat things and people around them. I love the business, how we interact with each other, that they are people of the word, did everything possible to fit collectively. I empathize with all that German culture and it is nice to see people with the same thought and philosophy as yours. I think the major difference between the two systems is the fact that here in Germany, teachers coming from the business and have rich experience in the field. Yes, continue to read books and study the theoretical part, but I learned a lot from the experience of teachers and practical things focus. For example, once a semester go to a company where we can see the production, where we can ask anything about the area or at an international fair in the field. Faculty ensure bus, entrance, lunch, meetings with businessmen. Really prepares you for the work outside facultăţii.În Romania, on the other hand, the emphasis on theory, the exercises and very little on the business.Tu you made the choice and can speak from experience: why to apply a student an opportunity to study abroad? I come with the following question: why not? Indeed it is more difficult, more difficult, out of your comfort zone and do not you have loved ones so close, but are aware that such a decision taken at a relatively frail elderly as you make up the man. It is an experience that makes all the difference to your development as an individual and as a professional. Studying abroad not only help you to get the necessary information pack (which is not higher than that you can get in the country), but you can learn to communicate in a foreign language, you develop better social skills and relationships . Student life is not only the degree they get to the end of their studies. That is good to think and be aware that not only information from the teachers to the possible employment matters, but also how we are as people, what other languages ​​you know, as you are empathetic and open. Study abroad gives you the opportunity to develop these skills and it is well to consider this opportunity. But it is important to choose to go to study abroad because we want it really, otherwise it will be much harder.
5 3 5