Fie ABCDA'B'C'D' un trunchi de piramida triunghiulara regulata care are muchia bazei mari 8√3cm , muchia bazei mici de 4√3 cm si aria laterala egala cu 108cm². Aflati :
a) lungimea apotemei
b) Pf
c) i
d)V

1

Răspunsuri

2014-05-02T14:43:37+03:00

a)
Alat.=(PB+Pb)×ap tr.supra 2=108⇒32√3+16√3=216÷ap

ap=216÷48√3

ap=3√3 supra 2

b)n-am inteles ce e cu f-ul ala

c)nici aici


la b ) perimetrul unei fete si la c) lungimea inaltimei