Răspunsuri

2014-05-02T08:57:38+03:00
AB/BC=3/5=K
AB=3k
BC=5k
AC²=25k²-9k²=16k²
AC=4k
3k+5k+4k=48
12k=48
k=4
AB=12
BC=20
AC=16