Răspunsuri

2014-01-20T17:24:48+02:00
Acrilonitrilul este un nitril alifatic nesaturat cu formula chimică CH2=CH-CN. Masa molară a acrilonitrilului este de 53,03 grame/mol. Punctul de topire este de -82°Celsius, iar punctul de fierbere este de 78° Celsius.
Acrilonitrilul este folosit la fabricarea unor produși macromoleculari, ca de exemplu fibrele sintetice (melana), cauciucul sintetic, etc. Mai este folosit în sinteza organică drept agent de cianoetilare (în reacții cu alcooli, în special).
Este o substanță lichidă, incoloră, cu miros particular; este solubilă în apă și în solvenți organici.
Acrilonitrilul se obține prin adiția acidului cianhidric la acetilenă:HC-=CH + HCN = H2C=CH-CNPrin hidroliză formează acidul acrilic, având mare tendință de polimerizare.
Atat stiu! Succes! :D