Fie triunghiul dreptunghic ABC cu m A unghi egal cu 90 de grade si inaltimea [AD]. se se revolve triunghiul ABC (sa se determine laturile si unghiurile necunoscute) si sa se afle AD daca se cunosc : BC egal cu a radical din 3 si sinB egal cu radical din 6 pe 3

1