Răspunsuri

2014-04-29T14:05:41+03:00
1. The Simple Present Tense - the general present 1. SE FOLOSEŞTE PENTRU :   - a exprima acţiuni repetate ex. I go to school every day.   - a exprima adevăruri generale sau situaţii permanente: The Earth goes around the sun.                                                                                                                                                                        I love ice-cream, I hate snakes.    - a exprima acţiuni ce vor avea loc în viitor după un program oficial : The train to London leaves tomorrow at 5.     - narare sau în comentarii sportive: He leaves the room and slams the door.                                                                            Mutu passes the ball to Chivu and Chivu scores!!!!!! 2. FORMA AFIRMATIVĂ :    Subject +vb1 (infinitivul scurt al verbului)   ( Regula prezentului simplu: dacă subiectul este EL sau EA, la verb trebuie să adăugam terminaţia S )   ex. I walk to school every day.   John walks to school every day. Mary walks to school every day.   Unele verbe cer terminaţia es , nu doar s. Aceste verbe se termină în : -o( goes, does), -ss (passes, misses, crosses), -sh ( washes, finishes), - (t)ch ( touches, watches), -x ( fixes), -zz ( buzzes) sau -în consoană urmată de Y ( fly-flies, try-tries).
Verbele to be şi to have au deja o formă fixă care se termină cu s, deci nu mai trebuie să punem noi nimic.
Ex. : Mary has a new dress. He is my best friend.
3. FORMA NEGATIVĂ :       Subject + do/does +not+vb1 Verbele din limba engleză nu se descurcă singure la forma negativă şi de aceea apelează la ajutorul unui verb auxiliar- TO DO. Însă acest verb, în schimbul ajutorului, are 3 condiţii:
1. Trece in faţa verbului în propoziţie
( subiect+do+...)
2. Preia negaţia NOT după el
( subiect+do+not+verb) ex. I eat. I do not eat.
3. Preia de la verbe terminaţia “s” , dacă subiectul este el sau ea
( subiect+does +not+verb) ex. I eat. Mary does not eat.
Atenţie!!! Verbul TO BE nu acceptă ajutorul lui DO şi se descurcă singur, cu propriile sale forme, la negativ
( Subject + am, are, is + not ).
Ex. I am not your friend.
4. FORMA INTEROGATIVĂ :        DO/DOES + subject+vb1  ? Şi la forma interogativă ( la intrebări), verbele apelează la ajutorul lui DO, care trece in faţa subiectului (are loc inversiunea subiectului cu verbul to do ):
DO+subiect+vb1…?
Ex: Do you speak English?
DOES+subiect (el/ea)+vb1…?
Ex: Does Mary speak English?
 Verbul TO BE se descurcă, din nou, singur, utiliyând formele sale proprii : AM/ARE/IS + subject ?


2. The Continuous Present - the real present  1. SE FOLOSEŞTE PENTRU: - acţiuni care se întâmplă în momentul vorbirii (acum) ex. He is looking at me. It is raining. - acţiuni pe care plănuim să le facem în viitor (planuri personale) ex. I am going shopping this Saturday. - acţiuni temporare, care sunt o excepţie de la ceva obişnuit ex. She usually stays at the hotel, but now she is staying at my place. - acţiuni care se repetă în mod supărător (ne dau impresia că se întâmplă în continuu) ex. Jane is always complaining about something. 2. FORMA AFIRMATIVĂ :  Verbele fac timpurile continue cu ajutorul a două elemente: verbul auxiliar TO BE si terminaţia -ING. Dacă unul din aceste 2 elemente lipseşte, înseamnă că nu aţi construit corect timpul. Rolul verbului TO BE este să ne indice la ce fel de timp continuu este pus verbul. În cazul timpului Prezent Continuu, vom folosi formele de prezent ale verbului TO BE : am, are şi  is.     Subject+ am/are/is + vb1-ING ex. I am singing a song.        He is watching TV.        They are playing football.  Important!!! Când punem terminaţia -ING la verbe, trebuie să operăm următoarele schimbări:   - verbele care se termină în -E, îşi pierd  -E-ul final înainte de -ING  ex. make-making, become-becoming  - verbele to die şi to lie la continuu arată aşa : dying şi lying   ex. He is lying to me.   - verbele care se termină în consoană+vocală+consoană  îşi dublează ultima consoană înainte de -ING  ex. sit-sitting        run-running        swim-swimming        begin-beginning        travel-travelling        dig-digging 3. FORMA NEGATIVĂ :    La forma negativă, vom urma comportamentul verbului TO BE.     Subject+am/are/is+ not+ vb1-ING ex. I am not singing a song.        He is not watching TV.        They are not playing football. 4. FORMA INTEROGATIVĂ : Şi la forma interogativă vom urma comportamentul verbului auxiliar TO BE.  AM/ARE/IS + subject+vb1-ING ? ex. Am I talking to you?       Are you talking to me? 5. OBSERVAŢII      Există anumite verbe în limba engleză care nu se folosesc la aspectul continuu, chiar daca ar trebui puse la un timp continuu. De exemplu: KNOW, UNDERSTAND, BELIEVE,HATE, MEAN. ex. I understand what you are saying.       Verbul TO BE se foloseşte foarte rar la aspectul continu, doar când vrem să subliniem un comportament extraordinar.   ex. Why are you being so naughty ? (You usually behave yourself.)     Unele verbe (cele de simţ, de percepţie) îşi schimbă înţelesul dacă sunt folosite la aspectul continuu.     SMELL : The flower smells well. Mary is smelling the flower.     TASTE : The soup tastes good. John is tasting the soup.     HEAR : I hear noise. The judge is hearing the first witness.     SEE : They see the light. I am seeing my doctor tomorrow.     THINK : I think you are right. I am thinking about you.Mai multe gasesti aici: https://sites.google.com/site/englezadupascoala/home/gramatica/the-english-tenses